Bereikbaarheid

Blijft mijn woning bereikbaar?

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijft uw woning altijd bereikbaar voor voetgangers. Helaas is het tijdens sommige perioden niet mogelijk om uw woning met de auto te bereiken

Hoe zit dat met zorgvervoer of andere bijzonderheden?

Voor de start van de werkzaamheden komt er iemand van Laeven Infra bij u langs. Geef aan deze persoon aan welke bijzondere wensen er zijn ten aanzien van de bereikbaarheid.  Samen komen we tot een gepaste oplossing. Zie “Contact” voor alle andere manieren waarop u ons kunt bereiken.

Waar parkeer ik mijn auto?

Gedurende sommige perioden kunt u niet met de auto tot aan uw woning komen. Parkeer uw auto dan in de directe nabijheid of in de omliggende straten. 

Zorg er in ieder geval voor dat het werkvak tijdens werktijden vrij is van geparkeerde auto’s. 

Blijft mijn onderneming wel bereikbaar?

Voor uw onderneming is het natuurlijk belangrijk om zo goed mogelijk bereikbaar te blijven. Graag bekijken we samen met u hoe we dat gaan doen. Wij zullen alle betreffende ondernemers in het gebied actief benaderen. Is dat bij u (nog niet) gelukt? Neem dan even contact met ons op.

Kunnen hulpdiensten mij bereiken in geval van nood?

In het geval van calamiteiten krijgen de hulpdiensten altijd toegang tot het werkvak. Tevens worden de hulpdiensten over elke wegafsluiting geinformeerd en vind er indien nodig overleg plaats.

Wat moet ik met mijn afvalcontainer doen?

U kunt uw container op de ophaaldagen gewoon aan straat zetten. De aannemer zorgt er voor dat de containers op een voor RD4 bereikbare plaats gezet worden.

Riolering

Waarom komt er een regenwaterriool?

Regenwater is relatief schoon water. In de oude situatie wordt dit schone water samen met het rioolwater naar de rioolwaterzuivering gebracht. Het schone regenwater wordt dus eerst gemend met vuil water en vervolgens weer schoon gemaakt. Dit is niet efficient en mileuvriendelijk.

Daarnaast zien we dat het aantal heftige regenbuien steeds meer toeneemt. Het nieuwe regenwaterriool helpt bij de bestrijding van wateroverlast.

Krijg ik een nieuwe rioolaansluiting?

In veel wegen in het plangebied wordt een regenwaterriool aangebracht. Bewoners van deze wegen hebben dan de mogelijkheid om het regenwater van hun perceel via dit riool te lozen. Hiervoor wordt er op de perceelsgrens een aanluitpunt aangebracht. De locatie wordt in overleg met u bepaald.

Moet ik aansluiten op het regenwaterriool?

De maatregelen op uw eigen perceel dient u echter zelf uit te voeren, maar zijn niet verplicht. Wel kunt u in aanmerking komen voor een subsidie voor het uitvoeren van deze werkzaamheden.

Kan ik subsidie krijgen voor het aansluiten op het regenwaterriool?

De maatregelen op uw eigen perceel vallen buiten dit project. Op de website www.waterklaar.nl kunt u bekijken welke mogelijkheden u heeft voor maatregelen op uw eigen perceel en of u in aanmerking komt voor subsidie. 

Overige

Waarom is er een archeoloog bij het werk betrokken?

Uit vooronderzoek is gebleken dat we in het gebied mogelijk vondsten van archeologische waarde kunnen tegenkomen. Tijdens graafwerkzaamheden in de ondergrond kan de archeoloog al snel inschatten of hier rekening mee gehouden dient te worden.

Kan de aannemer mijn inrit breder maken?

De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van de weg. Het is dan ook aan de gemeente om te beoordelen of dit mogelijk is binnen de beschikbare ruimte. Als u contact opneemt met de gemeente krijgt de aannemer, na akkoord, opdracht voor het verbreden van uw inrit.

Kan ik een tekening krijgen van de werkzaamheden nabij mijn woning?

De tekeningen zijn slechts een theoretische weergave van hetgeen er buiten gerealiseerd wordt. Aan tekeningen kunnen dus geen rechten worden ontleend. 

U kunt een kopie ontvangen van een stukje van een tekening (het gedeelte nabij uw woning). Kom even lang op het inloopuur op dinsdagmiddag in de bouwkeet.

Ik wil graag met iemand over de uitvoering praten. Waar kan dit?

Elke dinsdag van 15:30 tot 16:30 uur is er een medewerker van Laeven Infra in de bouwkeet aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Loop gerust eens binnen.